Послуга провести тренінг з економічної безпеки на підприємстві в Україні. Провести тренінг по інформаційній безпеці на підприємстві в Україні.

Super User

14. trening po ekonomicheskoy bezopasnosti

Власники нашого детективного агентства з багаторічним досвідом роботи в правоохоронних органах і приватних розслідувань, проведуть навчання Вас і Ваших довірених осіб чіткому й налагодженому порядку супроводу бізнесу з питань фінансової (економічної), інформаційної й інших видів безпеки. Приблизна ціна проведення тренінгу по одній з лекцій від 3000 грн. (до 10 людей - слухачів). Набір питань для навчання й лекцій може змінюватись залежно від  побажань замовника. Тренінги проводимо тільки по індивідуальному замовленню зацікавлених осіб. В кожному занятті та лекції врахований понаднормовий час на запитання та відповіді слухачів до лектора.

Зразковий курс лекцій:

Варіант 1

Лекція 1 "Основи забезпечення економічної безпеки комерційної структури. Рекомендована структура служби економічної безпеки (1 година. 00 хв.).

1. Завдання й мета служби економічної безпеки.

2. Рекомендована структура служби економічної безпеки. Мета й завдання структурних підрозділів.

3. Нормативно-правова документація регламентуюча діяльність служби економічної безпеки, що й забезпечує безпека комерційної структури в цілому.

Лекція 2 "Основні способи й методи внутрішніх корпоративних зловживань розкрадань товарно-матеріальних цінностей і коштів. Методи виявлення зловживань і попередження їх службою економічної безпеки. Порядок проведення службового розслідування" (3 години).

Заняття 1. (1 година 30 хв.)

1. Основні способи розкрадань (зловживань) у комерційних структурах, в основі діяльності яких лежить виробничий процес (цехи, заводи, фабрики). Методи виявлення зловживань і попередження їх службою економічної безпеки.

2. Основні способи розкрадань (зловживань) у комерційних структурах, в основі діяльності яких лежить торгівля продукцією масового споживання (магазини, супермаркети). Методи виявлення зловживань і попередження  їх службою економічної безпеки.

Заняття 2. (1 година 30 хв.)

4. Основні способи розкрадань (зловживань) у комерційних структурах, в основі діяльності яких лежить сфера надання послуг (ресторанний бізнес, логістичні компанії т.д.) Методи виявлення зловживань і припинення їх службою економічної безпеки.

5. Основні способи розкрадань (зловживань) у комерційних структурах, в основі діяльності яких лежить сфера кредитування (банки, кредитні союзи). Методи виявлення зловживань і припинення їх службою економічної безпеки.

6. Порядок проведення службового розслідування в комерційних структурах.

Лекція 3 "Індивідуальна оцінка особистості в процесі спілкування. Перевірка дійсності документів. Розпізнавання шахраїв"  (1 година. 30 хв.)

1. Аналіз метапрограмм і лінгвістичний аналіз мови.

2. Оцінка вірогідності інформації.

3. Методика перевірки документів, що засвідчують особистість, фінансових документів.

4. Методи розпізнавання шахрая, помилки вчинені шахраями.

Лекція 4 "Мета й методи проведення економічної розвідки. Способи збору інформації. Оцінка економічного стану юридичних осіб (конкурентів). Методи дестабілізації  діяльності конкурентів" (1 година. 30 хв.)

1. Мета й методи проведення економічної розвідки. Способи збору інформації.

2. Оцінка економічного стану юридичних осіб (конкурентів). Методи дестабілізації  діяльності конкурентів".

 Варіант 2

Лекція 1  

Тема 1. Визначення економічних ризиків і погроз інтересам компанії. Дебіторська й кредиторська заборгованість, як вид економічного ризику компанії (1 година 30 хв.)

1. Види економічних ризиків для компанії (регіональний, природно-природній, політичний, законодавчий, транспортний, організаційний, майновий, особистісний, маркетинговий, виробничий, розрахунковий, інвестиційний, валютний, кредитний, фінансовий)

2. Наявність дебіторської й кредиторської заборгованості, як різновид фінансового ризику

3. Система й методи аналізу й керування економічними ризиками

4. Прогнозування ризикової ситуації

5. Оцінка ризику

6. Визначення припустимих меж ризику

7. Методи керування ризиками

 

Лекція 1

Тема 2. Вплив дебіторської й кредиторської заборгованості на фінансову стійкість компанії (1 година 30 хв.)

Читає фінансист (економіст). Тут повинні бути цифри й розрахунки

 

Лекція 2

Тема 1.  Побудова системи економічної безпеки в умовах підвищених економічних ризиків, пов'язаних з наявністю дебіторської й кредиторської заборгованості (1 година 30 хв.)

1. Об'єкти й суб'єкти забезпечення економічної безпеки

2. Мети й завдання забезпечення економічної безпеки компанії

3. Політика економічної безпеки компанії, методики її створення

4. Принципи організації й функціонування системи економічної безпеки компанії

5. Структура системи економічної безпеки компанії

6. Способи функціонування системи економічної безпеки компанії

7. Основні напрямки діяльності підрозділу по економічній безпеці компанії

8. Підготовка внутрішніх нормативно - правових актів, спрямованих на створення економічної безпеки компанії

 

Тема 2. Бізнес - Розвідка, як один зі способів визначення економічних ризиків і погроз інтересам компанії (1 година 30 хв.)

1. Оперативний і стратегічний напрямок бізнес - розвідки

2. Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи

3. Порядок і способи збору інформації

4. Порядок проведення аналітичної роботи

5. Аналіз фінансової стійкості компанії з метою попередження дебіторської заборгованості

6. Методика визначення добропорядності компанії з метою попередження дебіторської заборгованості

7. Прогноз розвитку конкурентного середовища

 Лекція 3

Тема 1. Попередження шахрайства як один зі способів превентивних заходів з дебіторською заборгованістю (1 година 30 хв.)

1. Ознаки шахрайства, об'єкт (суб'єкт)  шахрайства, об'єктивна (суб'єктивна) сторона шахрайства

2. Кваліфікуючі ознаки шахрайства, відмінність шахрайства від інших злочинів проти власності

3. Класифікація шахрайства (простої / організоване, внутрішнє / зовнішнє і т.д.)

4. Структура шахрайських операцій

5. Основні форми, приймання й методи шахрайства

6. Шахраї і їх мотивація, психологічні приймання, застосовувані шахраями, трикутник шахрайства

7. Виявлення шахрайства, аналітичні симптоми шахрайства, ознаки шахрайства, що виявляються на основі аналізу відносин з діловими партнерами

8. Службові розслідування при виявленні факту змови співробітників компанії із шахрайськими компаніями, що привело до утвору дебіторської заборгованості,   методи й форми внутрішнькорпоративного розслідування, застосування поліграфа (детектора неправди) у процесі розслідування

 

Тема 2. Напрямки роботи підрозділу економічної безпеки по стягненню дебіторської заборгованості (1 година 30 хв.)

1. Інформаційно-аналітична робота з визначення місця розташування боржника й причин не погашення дебіторської заборгованості

2. Порядок взаємин підрозділу економічної безпеки із правовим підрозділом компанії по юридичному супроводу стягнення заборгованості

3. Порядок взаємин підрозділу по економічній безпеці з державними правоохоронними органами

4. Проведення переговорів з боржниками

5. Психологічні прийоми впливу, що застосовуються при роботі з боржниками

6. Іміджеві прийоми впливу, що застосовуються при роботі з боржниками

7. Можливість залучення аутсорсинговых компаній (колекторських агентств) для стягнення боргу